สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ


  Home    แผนที่เว็บไซต์ 
 
เมนูส่วนบน
Home
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
e-Office : สพป.อจ.
e-Salary : สลิปเงินเดือน
e-News : ข่าว สพป.
e-Network : ข่าวเครือข่าย
e-Filing : สพฐ.
e-Office : สพฐ.
e-Budget : งบประมาณ
e-Mail : อีเมล์โรงเรียน
ศูนย์สารสนเทศ ไอซีที
SMSS : SMART SCHOOL
AMSS : SMART AREA
DMC : จัดเก็บข้อมูลนักเรียน
EMIS : ระบบสารสนเทศ
CARD : พิมพ์เกียรติบัตร
SchoolMIS ผลการเรียน
ที่ตั้ง
ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
เป้าประสงค์
โรงเรียนเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
จำนวนนักเรียนปี กศ. 2560
จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2559
จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2558
จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2556
จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2557
นร.รายโรง ปี กศ.2560
นร.รายโรง ปี กศ. 2559
นร.รายโรง ปี กศ. 2558
นร.รายโรง ปี กศ. 2557
นร.รายโรง ปี กศ. 2556
D/Lข้อมูลฯ ปี ก.ศ. 2560
D/Lข้อมูลฯ ปี กศ.2559
D/Lข้อมูลฯ ปี กศ.2558
D/Lข้อมูลฯ ปี กศ.2557
D/Lข้อมูลฯ ปี กศ.2556
รหัสโรงเรียน
ดาวน์โหลด
สำนักอำนายการ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาระบบบริหารฯ
สำนักการคลังและสินทรัพย์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตเฉพาะกิจฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เมนูทางขวา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รองผู้อำนวยการ สพป.อจ.
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.221.93.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,551,282
 

 

Develop by hAcKEdpRO
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th