สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ


  Home    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 


นายทรงวุฒิ มีศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายวิชัย บาระมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสวัสดิ์ สิมเสมอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอมลณัฐ แก้วกอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางลำพูน วังทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพิศประภา โสดาภักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางภัททิรา กาญจนีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสมคิด ทาริวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายพิสุทธิ์ เกษมราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายดำเกิง วรเถกิงกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายวิทยา สายสุด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเทอดศักดิ์ ใจแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายชยพล แพงเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางศุภสิริโสภา นิติยะโยธิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภาดา มาลาอุตม์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.221.93.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,551,264
 

 

Develop by hAcKEdpRO
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th