สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ


  Home    กลุ่มอำนวยการ 
 


มีศักดิ์ รัตนพิมพ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางปราณี ชัยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ


นางพิณทอง ปารดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวนันทพร เย็นใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางพรปวีร์ ศรีประเสริฐ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางระพีพร เกิดกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว
หัวหน้าหมวดยานยนต์


นายสมโภชน์ ทาตาสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายอรุณ หน่อจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ มาลาอุตม์
พนักงานขับรถยนต์


นายภักดี จูมดอก
พนักงานขับรถยนต์


นายจำรัส วงศ์โสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายสาริน อุ่นทอง
พนักงานขับรถยนต์


นางบานเย็น ถือเกาะ
แม่บ้าน


นางดวงดาว กองสิน
แม่บ้าน
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.221.93.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,551,260
 

 

Develop by hAcKEdpRO
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th